Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2022 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr L/422/2022 z dnia 30 maja2022 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 6
Uchwała Nr L/421/2022 z dnia 30 maja 2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 8
Uchwała Nr L/420/2022 z dnia 30 maja 2022 w sprawie zmiany Nr 2/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 12
Uchwała Nr L/419/2022 z dnia 30 maja 2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 8
Uchwała Nr L/418/2022 z dnia 30 maja 2022 Rady Gminy Świlcza w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 7
Imienny wykaz głosowań radnych na L Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 30 maja 2022 r. Odsłon: 6
Uchwała Nr XLIX/417/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 30
Uchwała Nr XLIX/416/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz nadania jej statutu Odsłon: 26
Uchwała Nr XLIX/415/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego Odsłon: 21
Uchwała Nr XLIX/414/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŚWILCZA GRANICA” w miejscowości Świlcza Odsłon: 46
Uchwała Nr XLIX/413/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Świlcza w drodze bezprzetargowej Odsłon: 26
Uchwała Nr XLIX/412/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2022 – 2029 Odsłon: 26
Uchwała Nr XLIX/411/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2022 r. Rady Gminy Świlcza z dnia maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 25
Imienny wykaz głosowań radnych na XLIX Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 6 maja 2022 r. Odsłon: 20
Uchwała Nr XLVIII/410/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2022 – 2029 Odsłon: 36
Uchwała Nr XLVIII/409/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 37
Uchwała Nr XLVIII/408/2022 rady Gminy Świlcza z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Odsłon: 37
Uchwała Nr XLVIII/407/2022 rady Gminy Świlcza z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 35
Uchwała Nr XLVIII/406/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 kwietnia 2022 r. o zmianie uchwały nr XLVII/401/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, numer wniosku: RPPK.08.03.00-18-0029/21 Odsłon: 44
Imienny wykaz głosowań radnych na XLVIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 6 kwietnia 2022 r. Odsłon: 43
Uchwała Nr XLVII/405/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości Odsłon: 48
Uchwała Nr XLVII/404/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 59
Uchwała Nr XLVII/403/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dworzysko” w miejscowościach Rudna Wielka i Świlcza Odsłon: 63
Uchwała Nr XLVII/402/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Odsłon: 40
Uchwała Nr XLVII/401/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, numer wniosku: RPPK.08.03.00-18-0029/21 Odsłon: 39